http://infomedia.skoda.emu.dk/infomediacommon/images/logo_FST.gif

http://infomedia.skoda.emu.dk/ms/_img/pdflarge.gif

http://infomedia.skoda.emu.dk/infomediacommon/icons/mediatype/FST.gifFyens Stiftstidende | 26.07.2009 | OdenseFyn | Side 31 | 432 ord | artikel-id: e19bebc0

Bøgebjerg-dom er starten til ny strid

Lejernes advokat, Jess Aagaard, valgte at være forsigtig, så dommen gav ham mindre, end han kunne have fået. Eller...?

Af Ole Grundsøe ogr@fyens.dk

Bøgebjerg: Den årelange strid om prisen for at leje sommerhusgrunde ved Bøgebjerg Strand vil kunne fortsætte.

Der blev hurtigt bebudet en anke af byretsdommen fra i onsdags, men en sådan ankesag kan efter alt at dømme ikke ændre på, at sommerhusejerne fik mindre ud af sagen, end de kunne have fået.

Retten fjernede en bestemmelse i lejekontrakterne om, at lejen ikke kan sættes ned.

I dommen understreges endda, at det er " urimeligt og i strid med en jævnbyrdig balance mellem parterne, at lejerne ikke har mulighed for på samme betingelser som udlejeren at kræve lejen fastsat til det lejedes værdi også i nedadgående retning".

Dommen fortsætter dog: " Som påstandene er nedlagt, kan retten ikke pålægge sagsøgte at ændre lejereguleringsbestemmelsen, så lejerne kan forlange lejen nedsat".

Ifølge adjunkt, cand. jur. Jakob Juul-Sandberg, Juridisk Institut på SDU i Odense, vil man normalt ikke kunne ændre påstande i en efterfølgende ankesag. Landsretten vil almindeligvis behandle sagen på et uændret grundlag.

Så lejen kan altså sættes ned. Men det står ikke i kontrakterne.

Retten skriver ovenikøbet, at man heller ikke kan tage stilling til en bestemmelse om, at lejereguleringen som minimum skal udgøre tre procent om året.



Påstand som reserve

Det kan man ikke, fordi denne påstand var rejst " som reserve", hvis sagsøgerne ikke fik ret i, at lejen godt kan nedsættes.

På baggrund af domsudskriften siger adjunkt Jakob Juul-Sandberg, at han ikke kan udelukke, " at påstandene ikke er nedlagt rigtigt".

-Men jeg tror det bedste om advokater, så der er formentlig en grund til, at man har gjort det på den måde, siger han.

-Netop. Vi valgte at være forsigtige, lyder det fra advokat Jess Aagaard, der repræsenterede sommerhusejerne.

Forsigtigheden er begrundet i, at lejekontrakterne ud over de utilfredsstillende lejevilkår også kom til at rumme fordele for lejerne. Her tæller en udlejningsperiode på 30 år og afståelsesret tungt. Det giver gode finansieringsmuligheder og sikrer, at investeringer i husene ikke går tabt.

Jess Aagaard afviser, at der er noget problem i den manglende passus om, at lejerne -som udlejeren -kan tage spørgsmålet om værdien af grundene op og derudfra få lejen reguleret.

-Det ligger pr. automatik, at man kan gøre det, når nu bestemmelsen om, at lejen ikke kan nedsættes, er blevet fjernet, siger Jess Aagaard.

På samme måde afviser han, at der er større problemer i, at grundlejen som minimum sættes op med tre procent om året.

-Det er lidt i overkanten i forhold til udviklingen i prisindekset.

Men i en periode på fem-ti år betyder det ikke så meget. Og vi kan jo stadig få en vurdering af grundværdien og en regulering, mener han.