http://infomedia.skoda.emu.dk/infomediacommon/images/logo_FST.gif

http://infomedia.skoda.emu.dk/ms/_img/pdflarge.gif

http://infomedia.skoda.emu.dk/infomediacommon/icons/mediatype/FST.gifFyens Stiftstidende | 02.08.2010 | Odense Fyn | Side 25 | 245 ord | artikel-id: e21e9d50

Nu må nok være nok

Lokaldebat

Af Poul Larsen, Birkebjergvej 76, 5380 Dalby Medlem at Dalby Sogns Lokalråd. Formand: Kerteminde Landsbyråd

I snart en del år har hele området på Bøgebjergvej ved Storebælt lignet en markedsplads med alle mulige forskellige flag og skilte. Det har været, og er stadig, en skændsel at " forurene" naturen på denne måde. Området er ved kundgørelse gjort til et " lovløst område" ifølge den etablerede lejerforening.

Årsagen til denne " orientering" og involvering af diverse advokater og forskellige retsinstandser er, at ejer af grundene har justeret en i mange år lav grundleje, hvilket han indtil videre er i sin gode ret til ! Det kan undre, at i hele perioden er der renoveret og nybygget som aldrig før! Det tyder ikke på at husejerne har økonomiske problemer. Grundene er naturligvis attraktive med 10 meter til vandkanten, og det må man naturligvis betale for. Det, der vækker forargelse, er, at alle, der færdes på den offentlige vej, også turister, skal opleve alle disse skilte med mere eller mindre kryptiske tekster. Hvad tænker turister ikke, når man bevæger sig i et " lovløst område"? Kære lejere, hold jeres utilfredshed i et forhold mellem jer og ejer af grundene, og lad alle andre blive fri for denne " forurening". Det sidste skud på stammen er opsætning af profesionelle galvaniserede stålskilte forankret i vejsiden.

Skiltene er uden underskrift og med skiltenes karakter, kunne det se ud som om det var Kerteminde Kommune! Denne handling passer vist godt ind i et " lovløst område".

Er der givet tilladelse til denne opsætning? Hvis ikke, få dem fjernet og befri området for denne " forurening".