Hjertestarter

Hjertestarteren er installeret i hjertestarterskabet ud for hus nr. 78 – og hjertestarteren er klar til brug.

Der vil, som orienteret på Generalforsamlingen i 2022, blive udbudt korte oplæringsseancer i håndtering af hjertestarteren af ca. 10 minutters varighed. Datoer for disse vil blive slået op her på siden. Ligeledes vil der inden længe blive lagt en video op på hjemmesiden, hvor fokus er livreddende førstehjælp og brugen af hjertestarter ved hjertestop.

Vi håber, at alle vil bidrage til at sørge for at indrapportere fejl eller uregelmæssigheder i.f.m med hjertestarterskabet. Ta’ et kig, når I passerer på de dejlige gåture langs vejen, og ser I noget, der virker mærkeligt, bedes I kontakte Tine Leth i hus 62 fra bestyrelsen på telefon 2660 66 67.