Velkommen Medlem til medlem Medlem til medlem Sidste nyt fra Kystsikringsudvalget – for dem det måtte interessere.

Tagget: 

Viser 1 indlæg (af 1 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • Lisa Hagen Van
  Deltager
   Antal indlæg: 5

   Kære alle

   Hermed en Update fra kystsikringsudvalget:

   Vi håber, at vi kan få Kerteminde Kommune til at trække vilkårene 5, 6 og 7 tilbage.

   Vi vil prøve at få bremset processen, så ingen kommer tidsmæssigt i klemme ifm at overholde 1 års fristen for tinglysning, mens vi kan få afklaret, om vi kan få kommunen med på ovenstående .

   Som bekendt drejer vilkår 5,6 og 7 sig om

   5. Når anlægget er etableret, skal der fremadrettet være mindst 5 m strandbredde over almindeligt højvande. Hvis de 5 m underskrides, kan kommunen bede ejere af ejendommen om at der kompensationsfodres tilstrækkeligt til at opretholde strandbredden. Fodringen skal ske i hele profilet ud til aktiv dybde med materialer svarende til den naturligt forekommende kornstørrelse på stranden på ejendommene i dag. Fodringsprojektet skal godkendes separat af Kerteminde Kommune.

   6. Efter hver fodring indsendes fotodokumentation af lokaliteten til Kerteminde Kommune med oplysninger om fodringsmængder, fordringstidspunkt og materialernes herkomst.

   7. Til sikkerhed for at vilkår 1 – 5 bliver opfyldt, skal vilkårene tinglyses på Bøgebjergvej 68A, 5380 Dalby for ansøgers regning i form af en deklaration med Kerteminde Kommune som påtaleberettiget. Deklarationen skal rumme en beskrivelse af anlægget og dets dimensioner og skal orientere om, at den til enhver tid værende ejer af anlægget er forpligtet til at overholde de i tilladelsen anførte vilkår. Servitutten skal være tinglyst senest 1 år fra denne tilladelses datering. Dokumentation for tinglysningen skal sendes til Kerteminde Kommune.

   Vi er i god kontakt med Niels Reventlow, som er med som tredje part, og vi har på Kystdirektoratets hjemmeside fundet de retningslinjer, som er givet til kommunerne ifm. at de overtog sagsbehandlingen fra 2018. De kan vise sig at være meget nyttige.

   Vi har bedt om FL´s advokat om at give sit syn på sagen, og vi håber, at vi med de forskellige tiltag kan komme igennem med at få fjernet vilkårene.

   Vi vender snart tilbage.

   God weekend til alle

   Lotte og Lisa

  Viser 1 indlæg (af 1 i alt)
  • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.